Gratulacje z okazji chrztu

Dzisiaj jest jeszcze jeden prawosławny człowiek. Z głębi serca gratuluję chrztu, mały cud.Życzę Ci kochanie zdrowia i szczęścia. Niech Pan błogosławi cię za dobre uczynki, niech twój anioł chroni cię od wszelkich kłopotów i smutków. Dorośnij jako wesołe, miłe, posłuszne, dociekliwe, utalentowane dziecko!

Serdecznie gratuluję Ci jasnego dnia – chrztu Twojego ukochanego dziecka. Niech błogosławione wody chrzcielnicy przyniosą mu zdrowie, szczęście i długie życie. Anioł Stróż będzie teraz zawsze tam, a łaska Boża rozświetli się światłem. Dziś mały człowiek znalazł innego rodzica, który będzie odpowiedzialny za czystość jego duszy do końca jego dni. Życzę dziecku, mamie i tacie i ojcu chrzestnemu wspaniałego zdrowia, szczęścia, światowej mądrości. Dobry uczynek, który sprawił, że związałeś się w tym dniu, zawsze będzie wspaniałym świętem dla całej rodziny. Pielęgnujcie w swoich duszach płomień wiary, nadziei i miłości.

W dniu chrztu dziecka życzymy, aby Twój syn dawał tylko prawdziwą radość. Daj dziecku tylko to, co najlepsze, a będzie mógł okazywać bezgraniczny szacunek, bo to podstawa prawdziwie szczęśliwej rodziny. Pragnę, aby Twoja rodzina była prawdziwa i silna, aby królowała w niej tylko miłość i wsparcie, troska i czułość. Jestem pewien, że Twój syn na pewno wyrośnie na godną osobę i będzie mógł wykazywać tylko najlepsze cechy charakteru. Najważniejsze to pamiętać, że dziecko potrzebuje opieki, kurateli, bo bez tego nie można sobie wyobrazić udanego wychowania. Proszę przyjmij moje szczere słowa wsparcia i wiary, że na pewno wychowasz swoje dziecko na prawdziwego mężczyznę.Życzę powodzenia w życiu i wiary w świetlaną przyszłość, bo bez tego nie da się niczego sobie wyobrazić ani ustalić. Szczęście, rodzice i syn.

Gratuluję Ci chrztu ukochanego dziecka i życzę zdrowia, powodzenia, powodzenia w życiu i jak najwięcej przyjemnych, ciekawych chwil! Niech chrzest przyniesie pomyślność życiu Twojego dziecka, niech zawsze się do Ciebie uśmiecha, raduje, a Ty bądź dumna z jego sukcesu! Pragnę też otrzymać taką ochronę od Pana, aby żadne kłopoty nie były straszne, aby życie przynosiło tylko zasłużone zwycięstwa, usuwając choroby i smutki! Życzę wam, abyście byli godnymi rodzicami i wychowywali swoje dziecko zgodnie z chrześcijańskimi przykazaniami i przymierzami. Niech wszystko w życiu będzie dobre! Niech każda chwila otwiera nowe wspaniałe możliwości i daje pozytywy!

Szczere gratulacje z okazji chrztu, z głębi serca

Duszny
gratulacje z okazji chrztu